Sử dụng Công nghệ Web để Tăng cường Lợi thế Cạnh tranh - Phần 1

Nhiều công ty đánh giá thấp giá trị sử dụng của các trang web của họ để đạt được lợi thế cạnh tranh trong các thị trường nhất định. Hầu hết các doanh nghiệp chỉ sử dụng trang web của họ như là một phương tiện để thể hiện hồ sơ công ty của họ, một danh sách các sản phẩm cũng như những thứ như thông tin chi tiết liên lạc của họ và địa chỉ email. Tôi nghĩ tôi sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp nếu họ làm nổi bật trang web của họ như một kênh Internet marketing hiệu quả, để có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh.Các nhà quản lý Marketing nên luôn luôn xem công nghệ web dưới góc nhìn của bức tranh toàn cảnh trong chiến lược marketing thay vì chỉ là một phần của các nỗ lực Marketing hiện tại. Tôi đã nhìn thấy điều này xảy ra nhiều lần và đó là nhiệm vụ của tôi để cố gắng làm nổi bật một số phần mà một trang web có thể tác động tích cực đến hiệu quả của toàn bộ chiến lược marketing.Phân phối (Place)

Các cách để thúc đấy mạng lưới phân phối của bạn có thể bao gồm việc sử dụng web để tạo các kênh marketing mới hoặc cung cấp sự tiếp cận sản phẩm tốt hơn hoặc nhanh hơn cho khách hàng. Tuy nhiên hãy cẩn thận khi tạo các trang web thương mại điện tử mới vì điều quan trọng là phải tiến hành phân tích thị trường trực tuyến toàn diện về sản phẩm của bạn để đảm bảo rằng trang web của bạn cũng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh khác trên Internet.Các nhà bán lẻ trên Internet như Amazon đang phát triển về quy mô và sự thống trị và nên được tính đến khi lập kế hoạch chiến lược Marketing trực tuyến.Các kênh tiếp thị liên kết cũng có thể được xem xét như một cách tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn. Các chiến dịch tiếp thị liên kết có thể dễ dàng được thiết lập bằng cách tạo ra một chương trình hợp tác với các nhà xuất bản nội dung gắn URL trang web hoặc đặt banner của bạn trên các trang web của họ, từ đó có thể tăng nhiều lưu lượng truy cập hơn cho trang web của bạn.Sản phẩm


Cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt hơn, thúc đẩy tính hấp dẫn của sản phẩm cốt lõi là cách tuyệt vời để liên kết các sản phẩm với nhu cầu của khách hàng. Điều này thường liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm phụ trợ có thể được bán hoặc cung cấp miễn phí. Những dịch vụ bổ sung này có thể giúp tạo ra thu nhập cao hơn, đôi khi thụ động. Những cách mà công ty của bạn có thể thực hiện điều này bao gồm:


Sử dụng một mẫu phản hồi mà khách hàng có thể cung cấp thông tin đầu vào của họ theo nhu cầu qua đó có thể giúp bạn xác định thông tin có giá trị về nhu cầu của khách hàng.


Nhiều công ty tính phí cho các sản phẩm phụ trợ. Bạn sẽ phải tham khảo tình hình cạnh tranh hiện tại để xác định xem điều gì mà bạn có thể thực hiện. Dù bằng cách nào, cải tiến sản phẩm có thể bao gồm việc tăng tính sẵn có của sản phẩm và dịch vụ bằng cách đặt đơn đặt hàng và các biểu mẫu hỗ trợ khách hàng trên trang web của bạn.

Nhận xét